Звіт директора школи за2014 - 2015 н.р.

У 2014/ 2015 навчальному році робота школи була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Національної доктрини розвитку освіти, Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти України», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», Постанов Кабінету Міністрів України « Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» від 20.04.2011 р. №462, та «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» від 14.01.2011 р. №24, реалізацію державних, регіональних програм та нормативних документів. Заклад освіти здійснював свою діяльність відповідно до Статуту.

Навчально-виховний процес відбувався в одну зміну.

Згідно з річним планом роботи школи, педагогічний колектив працює над єдиною методичною проблемою: "Створення компетентнісно зорієнтованої моделі організації навчально-виховного процесу в умовах модернізації сучасної освіти".

Велике значення для вирішення проблеми школи мала методична робота, центром якої була робота педагогічної ради. Робота над вивченням проблемних питань була чітко спланованою, був задіяний весь педагогічний колектив. Крім того, кожен учитель працював над самостійно обраною темою, яка б розв'язувала проблему, над якою працює школа.. Теоретичні питання розглядались та обговорювались на засіданнях шкільних методичних об'єднань у практичному аспектi і на семiнарах-практикумах. Рекомендації, вироблені на засіданнях педагогiчної ради i шкiльних методичних об'єднаннях, практично реалiзовувались вчителями в процесi викладання навчальних предметів.

Основними завданнями методичної роботи були визначені такі напрямки:

Ø формування цілісного творчого згуртованого колективу;

Ø збагачення знань педагогів;

Ø постійне підвищення педагогічної майстерності;

Ø аналіз і контроль навчально-виховного процесу навченості й вихованості школярів;

Ø запровадження в навчання інноваційних методик;

Ø освоєння вчителями ІКТ.

На початку навчального року була створена методична рада школи на чолі з заступником директора з навчально-виховної роботи Долгоєр Н.А. До складу її ввійшли: директор школи Ломака Л.В., заступник директора з навчально-виховної роботи Парута Н.В., голови методичних об'єднань (Колісник Л.В., Баран О.Й., Грінченко І.В., Врадій Л.І.), бібліотекар школи Фесько С.М. Протягом навчального року відбулися засідання методичної ради школи на темами: «Аналіз роботи шкільного колективу за минулий навчальний рік»; «Завдання та затвердження робочого навчального плану на новий навчальний рік»; «Розвиток творчої ініціативи вчителів», «Удосконалення та пошук активних і цікавих форм ведення уроку»; «Використання технічних засобів навчання»; «Унаочнення в навчально-виховному процесі»; «Здійснення індивідуального та диференційованого підходу до учнів під час процесу навчання та виховання»; «Стан самоосвіти педагогічних працівників як складової частини системи внутрішньошкільної методичної роботи».

Протягом 2014-2015 н.р. було організовано роботу шкільних методичних об’єднань вчителів-предметників та класних керівників, творчих груп «Каліграфія», «Пошук», затверджено плани їхньої роботи, методичні проблеми, над якими працювали, визначено керівників з числа досвідчених педагогів.

Проводилися засідання предметних методичних об'єднань, де обговорювалися питання організації та проведення контрольних зрізів знань, семінарів, підготовки до участі у Ярмарку педагогічних ідей, педагогічних читань тощо. Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Діяльність ШМО було сплановано на основі річного плану роботи школи та перспективної програми розвитку школи. Кожна з ШМО провела по 4 засідання, робота яких будувалася за окремими планами. На запланованих засіданнях методичних об’єднань обговорювалися як організаційні питання (рекомендації МОНУ, обласної конференції, серпневої районної конференції, рекомендації РМК щодо викладання і вивчення навчальних предметів у 2014-2015 н. р., зміни у навчальних програмах, підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів, затвердження завдань для державної підсумкової атестації), так і науково-методичні питання. Упродовж навчального року всіма ШМО було проведено предметні тижні, матеріали яких оформлено у звіти та як виставковий матеріал. Протягом року проводилися методичні оперативки з метою ознайомлення з нормативними документами, державними стандартами викладання окремих предметів, передовим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичних видань з предметів тощо. З метою загальної теоретичної підготовки педагогічного колективу до впровадження в практику методичної теми впродовж року були проведені круглі столи ШМО з питань обґрунтування проблеми, визначення її місця у системі важливих ідей і закономірностей методики викладання предметів. Кожен керівник методичного підрозділу, ретельно проаналізувавши діяльність методичних об’єднань , перспективно визначив пріоритети в методичній роботі на наступний навчальний рік, зокрема посилена увага роботі з обдарованими учнями, поширення передового педагогічного досвіду через публікації в фаховій виданнях, узагальнення досвіду в професійний портфоліо вчителя-предметника .

Цікаві і змістовні відкриті уроки провели вчителі: Кравчина Н.М., Правник Р.А., Сидоренко Н.М., Мурмуєнко Л.І. Колісник Л.В., Кошель Н.В., Долгоєр Н.А., Баран О.Й.. Особливого значення на цих уроках надавалось інноваційним педагогічним технологіям. Врахувавши зауваження попередніх років, головами методичних об'єднань більше в цьому році уваги приділялось вчасному та належному оформленню матеріалів засідань методичних об’єднань.

В цьому навчальному році пройдено курси та спецкурси за трьома предметами. Було проатестовано трьох вчителів :

- учителю початкових класів Мурмуєнко Л.І. підтверджено вищу категорію та звання «старший вчитель»;

- учителю української літератури Сидоренко Н.В. присвоєно другу категорію;

- учителю світової літератури Правник Р.А. присвоєно другу категорію.

Учителі: Долгоєр Н.А. підготувала ученицю 9 класу Войну Анну до участі в конкурсі-захисті дослідницьких робіт Малої академії наук з екології , де вона зайняла друге місце.

Слід відзначити, що участь учителів у педагогічних конкурсах є недостатньою, тому в наступному році необхідно змінити дану ситуацію, залучивши більше вчителів до участі.

В цьому році вчителі надсилали свої роботи в журнали та на сайт Методичного порталу – Долгоєр Н.А., , Колісник Л.В. , Правник Р.А., Грінченко І.В., Мурмуєнко Л.І. і мають відповідні сертифікати.

Вчитель української мови та літератури Колісник Л.В. разом зі своєю ученицею Івашиною Оксаною (10 клас) відіслала свої розробки літературних творів на районний конкурс «До річниці Гіталова Василя Олександровича» де посіли третє місце.

Протягом року відбулися педагогічні конференції, психолого-педагогічні семінари за темами: «Професійне вигорання, шляхи подолання», «Створення навчальних презентацій для використання в навчальному процесі».

Вчителями активно використовувався кабінет інформатики де було проведено 38 уроків: Колісник Л.В.(9), Баран О.Й.(6), Мурмуєнко Л.І.(3), Правник Р.А.(8), Долгоєр Н.А. (5), Ломака Л.В.(6), Парута Н.В.(3) – це 35% від загальної кількості вчителів.

Освітній процес у закладі забезпечують 18 педагогічних працівники, з них з повною вищою освітою 18 (100%).

Кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» мають 7 (45%) педагогічних працівників, «Спеціаліст І категорії» - 5(25%), «Спеціаліст ІІ категорії» - 3 (15%), «Спеціаліст» - 3 (15%), «Старший учитель» - 6 (30%)

За педагогічним стажем педагогічний колектив розподіляється так: до 10 років – 3; до 20 років – 4; 20 років і більше - 11.

В школі працює комп’ютерний клас, в якому знаходиться 6 комп'ютерів для учнів та 1 учительський. З вересня 2011 року школа підключена до мережі Інтернет, працює електронна пошта, сайт школи. Середній показник інформатизації такий: кількість учнів на один комп’ютер - складає 18,8%. Вчителі мають свої сайти і блоги, адрес яких можна знайти на сайті школи.

Усіма видами харчування з різних джерел фінансування охоплено 134 учня. Гарячим харчуванням за рахунок бюджетних коштів забезпечені всі учні 1 – 4-х класів (51 учень ) та всі учні пільгового контингенту, які цього потребували . Учні ГПД для 1 – 4-х класів отримували дворазове харчування.

У 5 – 11-х класах безкоштовно харчуються 5 дітей-сиріт і 5 учнів з малозабезпечених сімей.

Протягом минулого навчального року значна увага приділялась зміцненню здоров’я учнів та профілактиці захворювань. За результатами поглибленого медогляду у вересні 2014 року 8 (4%) учнів віднесені до спеціальної групи, 38 (76%) – до підготовчої групи, 46 (20%) – до основної. Завдання всього педагогічного колективу – продовжувати профілактичну роботу з учнями та їх батьками по формуванню здорового способу життя, профілактиці інфекційних і простудних захворювань.

Контрольно-аналітична діяльність здійснювалася адміністрацією закладу відповідно до розділів річного плану. На кожній адміністративній нараді заслуховувались звіти про виконання плану на місяць, здійснювався контроль за виконанням рішень кожної педагогічної ради.

У 2014 /2015 н. р. адміністрацією школи проведено перевірку стану вивчення викладання предметів: образотворчого мистецтва, економіки, хімії, трудового навчання та технологій, природознавства.

Раз на чверть контролювалося ведення класних журналів, відвідування школи учнями. Перевіря­лися питання виконання навчальних програм, ведення щоденників, зошитів, особових справ, техніки читання.

За підсумками перевірок підготовлені довід­ки, накази, з якими ознайомлені всі члени педколективу.

У 2014/2015 н. р. навчально-виховний процес був спрямований на інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток кожної дитини як особистості, здатної самостійно мислити і творчо діяти, використовувати знання в нестандартних ситуаціях.

Державна підсумкова атестація за курс базової середньої школи учнів 9-го класу проводилася за завданнями вчителя, відповідно до нормативних документів МОН України.

За результатами державної підсумкової атестації видно, що учні підтвердили свої знання на державній підсумковій атестації, а учні: Вєтров Костянтин і Сидоренко Дарина мають свідоцтва з відзнакою.

Учні 11 класу проходили атестацію з української мови в формі ЗНО, з двох предметів на вибір: історії та математики, третій за вибором інваріантної частини навчального плану.

Аналізуючи рівень навчальних досягнень учнів за курс повної загальної середньої школи можна зробити висновки, що учні 11 класу більше 60% мають середній та достатній рівень знань по державній підсумковій атестації. ЗНО з української мови мають такі результати: високий рівень – 12%, середній рівень – 65%, початковий рівень – 33%.

Одним з пріоритетних напрямків в системі роботи школи є виявлення та розвиток обдарованих дітей, адміністрація школи запланувала на 2015/2016 навчальний рік здійснення таких заходів:

Ø переглянути та поновити шкільний інформаційний банк даних про учнів школи «Обдарованість»;

Ø провести шкільний етап предметних олімпіад із базових дисциплін;

Ø сприяти підготовці та участі переможців шкільних предметних олімпіад в олімпіадах районних , обласних та всеукраїнських рівнів;

Ø сприяти підготовці та участі учнів школи в районній, міській та обласній науково - практичній конференції Малої академії наук,

Ø проводити шкільні конкурси та виставки творчих робіт учнів школи, спрямовані на виявлення та самореалізацію обдарованих дітей;

Ø забезпечити умови для художньої самодіяльності учнів;

Ø забезпечити інформування про всі досягнення учнів школи;

Ø поповнювати банк даних з кращих науково-практичних робіт учнів;

Робота шкільного колективу спрямована на виявлення та підтримку талановитої молоді, створення умов, які необхідні для розвитку індивідуальності та неординарних здібностей учнів - має свої позитивні результати. Це — призові місця у районних конкурсах, численні перемоги в Всеукраїнських конкурсах. Шкільна команда учнів 6 класу ( керівник Долгоєр Н.А.) отримала ІІІ місце в районному святі «Зимуючі птахи», неодноразові переможці - команда інтелектуалів ( керівник Сидоренко Н.В.).

З метою виявлення та розвитку обдарованої молоді, формування творчого покоління молодих науковців, підвищення інтересу учнів до поглибленого вивчення навчальних предметів адміністрацією школи було проаналізовано участь учнів нашого навчального закладу в районних та обласних предметних олімпіадах з базових дисциплін.

Результати з математики покращились – І місце 9 клас (Чернявський В.О.) та математика – І місце 4 клас (Кошель Н.В.), екології – І місце 10 клас ( Долгоєр Н.А.), українська мова- 10 клас (Чернова О.М.), світова література- І місце 10 клас (Правник Р.А.), такими, як і в минулому році залишились результи з предметів:, біологія (Долгоєр Н.А.), англійська мова ( Баран О.Й.), географія( Ломака Л.В.), історія ( Свірщевська Л.І.),. Взагалі відсутні призові місця з математики (Бабак Г.С., Грінченко І.В.), астрономії ( Грінченко І.В.),трудового навчання (Іванов І.В.) жодного призового місця за 4 роки, з інформатики та економіки.

Для аналізу результативності участі учнів школи в районних предметних олімпіадах проведено моніторингове дослідження, яке показало, що значно зменшилась кількість учнів, які отримали диплом ІІ ступеня в цьому навчальному році.

Призові місця посіли такі учні:

№ з/п

Прізвище учня

клас

Предмет

Учитель

Місце

Івашина Оксана

10

Англ.. мова

Баран О.Й.

3

Івашина Оксана

10

Світова літер.

Правник Р.А.

1

Івашина Оксана

10

Укр. мова

Чернова О.М.

1

Івашина Оксана

10

Екологія

Долгоєр Н.А.

1

Івашина Оксана

10

Історія

Свірщевська Л.І.

3

Івашина Оксана

10

Біологія

Долгоєр Н.А.

2

Вєтров Костянтин

9

Біологія

Долгоєр Н.А.

3

Вєтров Костянтин

9

Математика

Чернявський В.О.

1

Івашина Оксана

10

Географія

Ломака Л.В.

3

Орлов Денис

4

Математика

Кошель Н.В.

1

Наші талановиті учні щорічно беруть участь у Всеукраїнському українознавчому конкурсі «Соняшник», в цьому році - взяли участь учні 5-11 класів, в порівнянні з попереднім роком зросла кількість учнів, що отримали дипломи Всеукраїнського та Регіонального рівня, так в минулому році таких учнів було 12, а в цьому році їх – 15.

У Міжнародному конкурсі юних істориків «Лелека» змагалися 9 учнів, з них 1 учень – Вєтров Костянтин нагороджений дипломом «Срібний лелека», 2 учнів мають диплом «Бронзовий лелека».

Крім цього, 14 учнів 2-9 класів взяли участь в конкурсі знавців англійської мови, але отримали 2 золотих сертифікати – Снєгур Богдана (2 клас) та Рабинюк Неоніла (3 клас), 1 – срібний призер Чернова Ольга (3 клас), 2 бронзові – Нечепоренко Олександр ( 2 клас) та Колпак Владислав (5 клас), 9 учнів мають сертифікати учасників.

Поряд з позитивним є і недоліки в роботі колективу школи, а саме

- низька ініціатива вчителів щодо участі у професійних і творчих

педагогічних конкурсах;

- недостатня участь у наукових дослідженнях;

- недостатня активність вчителів у роботі методичних об’єднань;

- недостатньо впроваджуються досягнення педагогічного досвіду та новітніх технологій;

- недостатня результативність участі в учнівських творчих конкурсах, турнірах, професійних конкурсах вчителів;

- малоактивне відвідування відкритих заходів своїх колег.

Аналіз організації індивідуального навчання за 2014-2015 навчальний рік

У 2014-2015 навчальному році індивідуальне навчання було організовано для 3-х учнів школи Костенка Владислава – 2клас, Кулика Руслана - 3 клас, Лесіва Василя – 5 клас)

Складено індивідуальні навчальні плани, розклад занять учнів, для викладання предметів закріплені вчителі-предметники за фахом. Адміністрацією здійснювався контроль за організацією індивідуального навчання. Рівень навчальних досягнень учнів, які знаходяться на індивідуальному навчанні:

Костенко В. – середній рівень, Кулик Р. - середній, Лесів В. – середній.

Здійснювався контроль за веденням документації щодо організації індивідуального навчання, перевірено календарні плани, поурочні плани, ведення журналів індивідуального навчання.

Індивідуальне навчання сплановано згідно із Законом України «Про освіту», Положенням про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах.

Оформлено окремі папки, в яких зберігаються пакети документів, які є підставою для організації індивідуального навчання: заяви батьків, накази директора школи, погодження відділу освіти, довідки, завірені печаткою ЛКК та печаткою лікувального закладу, індивідуальні плани учнів.

Індивідуальні робочі навчальні плани для організації індивідуального навчання складено на основі типових навчальних планів, затверджених МОН України.

Кількість годин для організації індивідуального навчання відповідає кількості предметів інваріативної частини навчального плану: 2 клас – 10 годин, 3клас – 10 годин, 5 клас – 14 годин.

Проведені заняття, виконання індивідуальних навчальних планів та програм, досягнення учнів у навчанні фіксуються в окремих журналах, запис проведених занять, оцінювання учнів ведеться відповідно до рекомендацій.

Розклад індивідуальних занять учнів складено і погоджено з батьками.

Календаризація навчального матеріалу проведена згідно з навчальними програмами відповідних предметів.

Згідно з пунктом 2.7 Положенням про індивідуальну форму навчання індивідуальне навчання здійснюється педагогічними працівниками, які мають відповідну фахову освіту.

Питання про організацію індивідуального навчання розглядалось: педагогічна рада, протокол №6 від від 29.05..2015 року прийнято рішення організувати індивідуальне навчання учнів, які його потребують. Призначити вчителів для викладання предметів, які мають відповідну фахову освіту.

На нараді при директорові було розглянуто питання «Про результати роботи з учнями, для яких за медичними показниками організується індивідуальне навчання» і прийнято рішення: заступнику директора з навчально-виховної роботи перевірити відповідність змісту занять з індивідуального навчання діючим програмам. Всі рішення виконано.

Адміністрація школи контролювала здійснення індивідуального навчання за формами: співбесіди з батьками та учнями, ведення вчителями записів проведених занять відповідно до розкладу в журналах, контроль за вчасним виставленням оцінок, які одержують учні, перевірка робочих зошитів, зошитів для контрольних робіт, контроль за вчасним виставленням тематичного та семестрового оцінювання учнів.

Виконання статті 10 Конституції України, Закону України „Про мови”, Державної програми розвитку і функціонування української мови

Реалізовані практичні заходи щодо впровадження в закладі мовного законодавства, закріплення статусу української мови як державної. Навчально-виховний процес здійснюється українською мовою.

Щодо виконання Закону України „Про мови” та Державної програми розвитку і функціонування української мови слід зазначити, що Новоукраїнська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 – заклад з українською мовою навчання. Протягом року проводилася роз’яснювальна робота серед батьків, учнів та вчителів щодо Закону України „Про мови”. Щорічно перевіряється виконання цього Закону та статті 10 Конституції України, стан викладання української мови та літератури. Документація закладу ведеться українською мовою. У кожному класі оформлені куточки державної символіки. Усі виховні заходи проводяться українською мовою. Учні закладу брали участь у конкурсах ораторського мистецтва, імені Петра Яцика, олімпіадах з української мови та літератури, Малої академії наук. У листопаді, проведений тиждень української мови та літератури в березні місяці, присвячений Т.Г. Шевченку. У День відкритих дверей проведено свято української народної пісні.

Аналіз виховної роботи школи за 2014/2015 н.р.

У 2014-2015 н.р. виховна діяльність була спрямована на реалізацію Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», «Про охорону здоров’я», «Про охорону дитинства», «Про запобіганню захворюванню на синдром набутого імунодефіциту(СНІД) та соціальний захист населення», Концепції превентивного виховання дітей та молоді, Комплексної програми профілактики запобігання поширенню алкоголізму, наркоманії, токсикоманії та СНІДу серед населення».

Колектив класних керівників у 2014-2015 н.р. працював над виховною проблемою «Підвищення рівня вихованості школярів шляхом впровадження інноваційних освітніх та виховних технологій»».

Протягом року питання виховної роботи розглядалися на нарадах при директорові: ”Про організацію роботи педагогічного колективу з охорони праці та безпеки життєдіяльності», «Про організацію чергування в школі», «Про стан ведення щоденників», «Про облік та організацію роботи з дітьми, які перебувають під опікою та мають девіантну поведінку», «Робота з дітьми з неблагополучних сімей», «Про роботу з обдарованими дітьми», «Виховне середовище: як підняти його ефективність. Робота класних керівників за І семестр», «Про підсумки роботи школи з питання попередження дитячого травматизму, охорони життя та здоров’я», «Про здійснення контролю за відвідуванням навчальних занять учнями школи», «Про роботу з обдарованими та здібними дітьми», «Про спільну роботу школи зі службою у справах дітей, кримінальною міліцією», «Про підсумки вивчення гурткової роботи та спортивної секції» педагогічних радах «Про випадки травматизму серед учнів та працівників школи за ІІІ квартал 2014 року», «Про охорону праці працівників та безпеку життєдіяльності учнів»; інструктивно-методичних нарадах класних керівників «Рекомендації щодо планування виховної роботи на 2014-2015 н.р.»(серпень 2014р.), «Про складання списків пільгових категорій, неблагополучних сімей, важковиховуваних підлітків» (вересень), «Про роботу з «важкими» підлітками» (жовтень), «Про роботу класних керівників з дітьми з неблагополучних сімей» (листопад).

Виховна система школи складається з наступних складових:

1. Організація виховного процесу у класних колективах через реалізацію програми національного виховання учнівської молоді та здійснюється на орієнтування змісту виховання: ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави, до історичних, культурних і духовних надбань рідного краю, до сім’ї, родини, людей, до себе, природи, праці, мистецтва.

2. Чітко спланованої роботи методичного об’єднання класних керівників. У 2014-2015 н.р. проведено 4 засідання методоб’єднання: «Організація діяльності методичного об’єднання класних керівників у 2014-2015 навчальному році” (протокол №3 від 31.09.2014р.), «Розвиток пізнавальної активності. Виховання краси мислення» (протокол №4 від 26.11.2014р.), «Родинне виховання. Формування ціннісного ставлення до людей» (протокол №1 від 18.02.2015р.), «Формування в учнів культури поведінки та спілкування, навчання їх способів розв’язання конфліктів» (протокол №5 від 20.05.2015р.).

3. Організації шкільного учнівського самоврядування – шкільного парламенту , який нараховує 20 членів і об’єднує в собі такі сектори: сектор дисципліни і порядку, сектор освіти, спорту, праці, інформації, милосердя та культури. Кожним сектором розроблено плани роботи, згідно з якими проводяться різні заходи. Приміром, члени сектору дисципліни і порядку проводили рейди-перевірки зовнішнього вигляду, дотримання учнями правил поведінки, організовували і контролювали чергування учнів по школі та результати таких перевірок підбивали на щотижневій робочій лінійці, неодноразово заслуховували на засіданні учкому учнів, які без поважних причин пропускають уроки.

4. У школі створено і забезпечено відповідні психолого-педагогічні умови, відповідність виховної практики засадам особистісно орієнтованої гуманістичної парадигми освіти, ставлення до дитини як суб’єкта виховання, повноправного партнера вихователя, створено необхідні умови для розвитку творчого потенціалу особистості.

Реалізувати творчий потенціал учні мали змогу у гуртках та секціях шкільних та позашкільних. У школі працювало 4 гуртки: хореографічний гурток «Волошки»(, декоративно-прикладний гурток «Віночок»(Бобирь М.В.), гурток народної творчості художньо-естетичного напрямку(Мороз А. А.), та військово-патріотичний «Школа безпеки»(Сівак Д.О.) . Крім того учні школи відвідують музичну та художню школи та беруть активну участь у позакласних та позашкільних заходах. Даною формою роботи охоплено 78 учнів школи, що становить 60% від загальної кількості учнів школи.

5. Однією зі складних проблем сучасної школи є наявність правопорушень серед дітей та підлітків. Тому в школі створено систему профілактичної роботи.

· Первинна профілактика:

- Здійснюється контроль за відвідуванням учнями школи (облік ведеться класними керівниками з відповідними записами в журналі);

- Розроблено правила для учнів (розміщуються у класних куточках);

- Проведення циклу бесід «Мій основний обов’язок – навчання», «Що ти повинен знати про відповідальність неповнолітніх» (згідно планів класних керівників);

- Проведено тижні правових знань (жовтень, грудень, травень згідно плану)

· Вторинна профілактика:

- Діяльність ради профілактики правопорушень серед неповнолітніх школи, яка складається з 6 осіб і збирається 8 разів на рік. На засіданнях розглядалися питання роботи з учнями, схильними до правопорушень, виконання учнями внутрішкільного розпорядку та правил для учнів, робота психологічної служби школи з учнями, які потрапили в складні життєві обставини, робота ради учнівського самоврядування щодо профілактики правопорушень серед учнів школи, робота класних керівників з питань профілактики правопорушень та шкідливих звичок учнів та робота з учнями, які потрапили в складні життєві обставини, співпраця школи зі службою у справах неповнолітніх та кримінальною міліцією у справах неповнолітніх.

- Профілактична робота з учнями, які стоять на внутрішкільному обліку (6 чоловік). На кожного з таких учнів заведена індивідуальна картка, в якій фіксуються загальні відомості про учня та його сім’ю; ведеться журнал обліку дітей з асоціальною поведінкою.

- Проводиться систематична індивідуальна робота з дітьми, схильними до правопорушень.

- Індивідуальна робота з батьками з функціонально-неспроможних сімей.

· Співпраця школи у правовій роботі з батьківським комітетом, кримінальною міліцією, соціальною службою.

Реалізація основних завдань і принципів національного виховання здійснювалася в ряді пріоритетних напрямків.

Мету програми національного виховання учнівської молоді на рівні школи передбачалося досягти шляхом створення і забезпечення відповідних психолого-педагогічних умов, відповідності виховної практики засадам особистісно орієнтованої гуманістичної парадигми освіти, ставлення до дитини як суб’єкта виховання, повноправного партнера вихователя, створення необхідних умов для розвитку творчого потенціалу особистості, створення перспективи її саморозвитку у шкільному і класному соціумі, стимулювання ініціативи та соціальної активності особистості, розвитку її лідерських якостей, врахування вікових та індивідуальних особливостей школярів і на цій основі добору змісту, форм і методів виховання.

Планування роботи класних керівників 1-11-х класів, педагога-організатора, ЗДВР здійснювалося на орієнтування змісту виховання:

- ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави;

- ціннісного ставлення особистості до сім’ї, родини, людей;

- ціннісного ставлення особистості до себе;

- ціннісного ставлення особистості до природи;

- ціннісного ставлення особистості до праці;

- ціннісного ставлення особистості до мистецтва.

Класні керівники розробили власні алгоритми реалізації програми національного виховання учнівської молоді в позаурочній діяльності.

І.Ціннісне ставлення до себе

Виховними досягненнями цього напрямку є вміння цінувати себе як унікальну та неповтор­ну особистість, знати наслідки негативного впливу шкідливих звичок на здоров'я, прагнення бути фізично здоровою людиною. У зв'язку з цим було проведено бесіди: «Якщо хочеш бути здоровим - загартовуйся!» (1-4 кл.), «Безпечна поведінка під час канікул - запорука здорового відпочинку», «Чистота рук - - запорука здоров'я» (5-8 кл.); профілактичні бесіди шкільної медсестри, бесіди в початковій школі «Профілактика інфекційних захворювань», спортивні змагання «Веселі старти » (1-4кл.,5-8 кл.).

ІІ. Ціннісне ставлення до людей, сім'ї, родини

Виховними досягненнями цього напрямку є знання та розуміння особистих, родинних, громадянських, національних та загальнолюд­ських цінностей, уміння співпрацювати з ін­шими, працювати в групі та колективі, уміння прощати та просити пробачення, єдність мо­ральної свідомості та поведінки, єдність слова і діла. У зв'язку з цим найцікавіше проведено круглий стіл «Батьки і діти» (сучасне бачення проблеми); конкурс малюнків «Ми дару­ємо вам світ», морально-етичні бесіди «Сенс життя – це те, що надає йому цінності», колективних творчих справ «Моє родовідне дерево», «Моя країна – Україна» психологічних тренінгів, «Конфлікти та їх уникнення», проведене родине свято «Сім кольорів щастя».

ІІІ. Ціннісне ставлення до праці

Виховними досягненнями цього напрям­ку є усвідомлення соціальної значимості праці в житті людини, повага до людей праці, нави­чки самообслуговуючої та суспільно-корисної пра­ці. У зв'язку з цим у школі проведено акцію «Зробимо чистим свій клас, школу, місто!», анкетуван­ня учнів щодо подальшого працевлаштування, організація роботи шкільних гуртків, клубів за інтересами.

IV. Ціннісне ставлення до природи

Виховними досягненнями цього напрямку є усвідомлення вихованцями себе як невід'ємної частини природи, взаємовідносин людини та природи, бережливого ставлення до природи. У зв'язку з цим проведено години спілкуван­ня « Який внесок у збереження природи можу внести я?», ділова гра «Червона книга України «, «Про екологію рідного краю», трудовий десант «Дерева в шкільному саду», екологічний проект «Як розчистити джерельце»(поч.школа) та « Майбутнє природи Новоукраїнщини».

V. Ціннісне ставлення до культури і мисте­цтва

Виховними досягненнями цього напрямку є знання про види мистецтва та засоби їх ви­разності, здатність виражати власне ставлення до мистецтва, до творчої діяльності в мистець­кій сфері та самореалізації. У зв'язку з цим у школі проведено вечори: „ Міс «Золота Осінь», «Новорічний калейдоскоп», «Родинне свято», святкові концерти: «Учителю вклонюся до землі», «Герої воєнних літ», години спілкування „ Від серця до серця ”, години духовності „ Духовні скарби нашого краю ”.

VI. Ціннісне ставлення особистості до сус­пільства і держави

Формування в учнів комплексу особистісних якостей та рис характеру, які є основою специфічного способу мислення та спонукаль­ною силою повсякденних дій, учинків, поведін­ки. Для цього в школі проводилися бесіди: «Що я знаю про символи моєї держави», години спілкування «Символи України», «Моральні заповіді українців», «Моя земля — земля моїх предків», відзначе­но свято Перемоги у Великій Вітчизняній війні, організовано святковий концерт для інвалідів та ветеранів війни.

Протягом вересня 2014 року та квітня-травня 2015 року класними керівниками 4-11-х класів було проведено моніторинг ціннісних ставлень особистості учнів за змістом програми національного виховання учнівської молоді.

Охоплено моніторингом: 103 учні.

Результати моніторингу за розділами:

1. «Ціннісне ставлення особистості до сім’ї, родини, людей»: високий рівень – 71 учень (68%), достатній рівень –19 учнів (18%), середній рівень –11учнів (11%), низький рівень – 2 учні (3%).

2. «Ціннісне ставлення особистості до держави і суспільства»: високий рівень – 88 учнів (85%), достатній рівень –22 учнів (21%), середній рівень – 3 учні (3%), низький рівень – 0 учнів (0%).

3. «Ціннісне ставлення особистості до історичних, культурних і духовних надбань рідного краю»: високий рівень – 68 учнів (66%), достатній рівень – 30 учнів (29%), середній рівень – 3 учнів (3%), низький рівень – 2 учні (2%).

4. «Ціннісне ставлення особистості до себе»: високий рівень – 63 учні (61%), достатній рівень – 39 учнів (38%), середній рівень – 8 учнів (8%), низький рівень – 3 учнів (3%).

5. «Ціннісне ставлення особистості до природи»: високий рівень – 151 учень (44%), достатній рівень – 133 учні (39%), середній рівень – 53 учні (15%), низький рівень – 7 учнів (2%).

6. «Ціннісне ставлення особистості до праці»: високий рівень – 78 учнів (75%), достатній рівень –20 учнів (7%), середній рівень – 4 учнів (4%), низький рівень – 1 учень (1%).

7. «Ціннісне ставлення особистості до мистецтва»: високий рівень –55 учнів (53%), достатній рівень – 35 учнів (34%), середній рівень – 9 учнів (9%), низький рівень – 4 учні (4%).

З’ясовано, що кращі результати по моніторингу ціннісних ставлень особистості в учнів 4 класу (класний керівник Кошель Н.В.), 5 класу (класний керівник Кравчина Н.М.), 6 класі (класний керівник Баран О.Й.), 8 класі (класний керівник Колісник Л.В.), 9 клас (класний керівник Правник Р.А.)

Проте низький рівень вихованості спостерігається в учнів 10 класу (класний керівник Грінченко І В.)

Результати діагностики засвідчили, що рівень сформованих ціннісних ставлень учнів школи в кінці навчального року покращився порівняно з вереснем. Тому соціальному педагогу Оберемській Н.В. варто чітко визначити найефективніші та новітні методики вивчення рівня вихованості школярів за ціннісними ставленнями і запропонувати їх класним керівникам для практичного використання.

Отже, про трансформацію в системі цінностей, пов’язану зі змінами в суспільстві, свідчить те, що для більшості молоді стійким «базисом» існування тепер може бути тільки особисте життя й індивідуалістські цінності. Але є й частина молоді, яка взагалі лишилась без морального і соціального фундаменту свого життя і ні в що не вірить. Її ідеал – комфорт, добробут, задоволення будь-якою ціною. В умовах соціально-економічної кризи ця частина молоді може розглядатися як «втрачене покоління». Але це – наслідок прийняття ціннісних орієнтацій, продиктованих реаліями нашого життя. Тому перед усіма соціальними інститутами постає важке завдання: визначити базові цінності, ідеали, норми, які слід покласти в основу формування духовного світу молодої людини, й шляхи, якими можна було б здійснити ці перетворення.

Тому доцільним є сьогодні подальше вивчення ціннісних орієнтацій, а саме духовних, для створення нових підходів у рамках державної політики виховання молоді. Усе це сприятиме розв’язанню багатьох молодіжних проблем сьогодні та проблем нашого суспільства в майбутньому, тому що життєві цінності молоді „сьогодення” визначатимуть спосіб життя «завтра».

Вивчення планів виховної роботи класних керівників на 2014-2015 н.р. засвідчило, що класні керівники 5-11-х класів максимально скоординували їх з орієнтовною тематикою організації життєдіяльності учнівського колективу, рекомендованою програмою національного виховання учнівської молоді. Варто відзначити плани виховної роботи класних керівників Кравчини Н.М., Колісник Л.В., Кошель Н.В.та Баран О.Й.

Кожен педагог у своїй практичній діяльності має керуватись тим, що система цінностей і якостей особистості розвивається і виявляється через її власні ставлення.

Аналіз роботи по забезпеченню безпеки життєдіяльності учнів, створенню умов для забезпечення психічного та фізичного здоров'я учнів і вчителів

Головна мета розвитку освіти – це створення умов для особистісного розвитку і творчої самореалізації кожного громадянина України. Але, поряд з цим, не менш важливим є виховання фізично та психічно здорової особистості. Метою Новоукраїнської ЗШ І-ІІІ ст.№1 є формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, фізичне вдосконалення та зміцнення здоров’я дітей шляхом комплексного вирішення педагогічних медичних та соціальних завдань з урахуванням індивідуальних особливостей дитини, створення умов для реалізації психічного, фізичного, інтелектуального та професійного розвитку школярів, сприяння формуванню здорової, гармонійно розвиненої, творчої особистості, громадянина й патріота, здатного творити себе і своє життя.

Одним із пріоритетних напрямків роботи школи є створення умов для збереження психічного і фізичного здоров’я учнів і педагогів, посилення роботи щодо профілактики всіх видів дитячого травматизму, охорони життя та здоров’я дітей і підлітків, залучення їх до занять спортом, організація якісного оздоровлення та харчування.

Педагогічний колектив школи постійно тримає на контролі питання охорони життя і здоров’я дітей, впроваджуючи здоров’язберігаючі, здоров’яформувальні та здоров’язміцнювальні технології, та вироблення основних напрямків фізкультурно-оздоровчої та системи фізичного виховання.

Учитель-предметник та класний керівник забезпечують:

- дотримання правил безпеки життєдіяльності під час проведення навчального процесу та виховних заходів;

- несе особисту відповідальність за збереження життя і здоров'я учнів під час навчально-виховного процесу.;

- забезпечує проведення навчально-виховного процесу, що регламентується чинними законодавчими та нормативно-правовими актами з охорони праці,безпеки життєдіяльності;

- організовує вивчення учнями, правил і норм з охорони праці, безпеки життєдіяльності;

- проводить інструктажі учнів з безпеки життєдіяльності під час навчальних занять: ( вступний на початку навчального року з реєстрацією в журналі обліку навчальних занять на сторінці класного керівника або в журналі реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності для учнів (вихованців) встановленого зразку; інструктує учнів під час проведення позакласних заходів з реєстрацією у спец. журналі);

- організовує вивчення учнями правил вуличного руху, пожежної безпеки у побуті, при виявленні незнайомих предметів, основ занять з цивільної оборони;

- веде профілактичну роботу щодо запобігання травматизму серед школярів (проводить бесіди по збереженню життя і здоров’я учнів);

- здійснює контроль за виконанням вихованцями, учнями, правил (інструкцій) з безпеки;

- проводить профілактичну роботу щодо запобігання травматизму серед вихованців, учнів, під час навчально-виховного процесу;

- проводить профілактичну роботу серед учнів, щодо вимог особистої безпеки у побуті (дії у надзвичайних ситуаціях, дорожній рух, участь у масових заходах, перебування в громадських місцях, об'єктах мережі торгівлі тощо);

- терміново повідомляє керівника та службу охорони праці, безпеки життєдіяльності навчального закладу про кожний нещасний випадок, що трапився з вихованцем, учнем, організовує надання першої долікарської допомоги потерпілому, викликає медпрацівника;

- бере участь у розслідуванні та здійсненні заходів щодо усунення причин, що призвели до нещасного випадку.

Правила безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту поширюються на всіх учасників навчально-виховного процесу під час організації та проведення занять з фізичної культури і спорту. Нормативний акт установлює вимоги безпеки, які є обов’язковими для виконання керівними, медичними працівниками, вчителями фізичної культури та особами, які проводять фізкультурно-масову, спортивну, оздоровчу роботу, під час навчання і відпочинку.

Загальноосвітній навчальний заклад забезпечує безпечні та нешкідливі умови навчання, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я, формує гігієнічні навички та засади здорового способу життя учнів.

Проблеми поліпшення умов праці і навчання учасників навчально – виховного процесу, попередження їх травматизму, є одним з найактуальніших питань нашої школи. Згідно „Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально – виховного процесу в установах і закладах освіти” проводиться належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання та праці учнів та педагогічного колективу. Питання охорони праці в школі вирішується на основі законодавчих, нормативно-правових актів про охорону праці, а також галузевих, територіальних цільових програм покращення стану й умов охорони праці, що дає змогу створити базу для подальшого розвитку системи управління цією важливою сферою.

Для організації контролю за виконанням трудової дисципліни ведуться журнали інструкцій з техніки безпеки, поточного адміністративного контролю. Видаються накази пов’язані з питаннями охорони праці та безпекою життєдіяльності.

Головна мета безпеки життєдіяльності — збереження життя і створення умов для існування людини.

Підготовка учнів до безпечного життя неможлива без засвоєння знань зі шкільних предметів (значною мірою природничих) та їх практичного застосування. Викладання основ безпечної життєдіяльності в комплексі з вивченням програм із фізики, хімії, біології, географії тощо дозволяє дітям отримати необхідні знання, які допоможуть ідентифікувати небезпеку, проаналізувати її рівень, приймати рішення та свідомо діяти, щоб відвернути небезпеку або зменшити її шкідливий вплив, керуючись розумінням явищ, що лежать в основі надзвичайної ситуації. Сьогодні нараховується більше ста основних небезпечних чинників, в основі яких природні явища. Всі вони вивчаються в школі, що створює широке поле для використання міжпредметних зв’язків, без яких неможливо сформувати у молоді свідоме ставлення до небезпеки. Згідно з державною концепцією освіти з напрямку «Безпека життєдіяльності і діяльності людини», освіта та виховання основ БЖД сьогодні спрямовані на одержання фундаментальних знань, умінь і навичок, формування поглядів, цінностей та поведінки з метою запобігання ризику для життя і здоров’я людей.

Вчителем основ здоров’я та основ безпеки життєдіяльності під час проведення уроків:

1. Використовується велика кількість додаткової літератури (термінологічні словники, енциклопедії), відеофільми.

2. Учні виконують малюнки, плакати, вирішують ситуативні завдання;

3. Велику увагу приділяється інтегрованим урокам, навчальним іграм – КВК, „рятувальники та потерпілі” тощо;

4. Готуючи дітей до літнього відпочинку , закріплюються знання про правила поводження на водоймах, у громадських місцях, у лісі, в побуті.

5. Практикується обговорення різних відомих учням випадків з життя, дій, які повинні використовуватись для запобігання нещастю.

Велику увагу при викладанні курсу вчителі приділяють протипожежній безпеці : в початковій школі – як поводитися з вогнем, в середній - як запобігати пожежам в побуті, в старшій школі – як поводити себе у надзвичайних ситуаціях.

Сучасний етап розвитку суспільства характеризується швидкими інформаційними змінами в усіх галузях діяльності людини. Комп'ютерні технології вплітаються в тканину повсякденного життя, примушуючи людину не тільки визнати їх необхідність, але й ефективно використовувати їх як у професійній діяльності, так і в побуті. Усвідомлюючи необхідність реформування освіти на шляху впровадження комп'ютерно орієнтованих технологій було видано Закон "Про національну програму інформатизації". Інформатизація освіти в Україні спрямована на удосконалення форм і змісту навчального процесу з застосуванням інформаційних технологій.

Для учнів різних вікових категорій класні керівники та класоводи проводять бесіди, тренінги на теми: "Інфекційні захворювання", "Людина та натовп", "Правила поведінки у натовпі", "Пожежі у громадських місцях", "Шкідливі звички. Паління", "Алкоголь та алкоголізм", "Наркотики та наркоманія", "Моделювання поведінки у надзвичайних ситуаціях", «Радіація та життя", "Одиниці радіоактивності. Вплив радіації на здоров’я людини", "Вплив шкідливих факторів на людину і навколишнє середовище", "Основні принципи захисту від радіації", "Техногенні радіаційні аварії. Чорнобильська катастрофа та її наслідки"), "Надзвичайні ситуації, що загрожують безпеці громадянина", "Види надзвичайних ситуацій соціального характеру", "Надзвичайні ситуації соціально-політичного характеру", "Відповідальність за організацію масових заворушень, бандитизм, вимагання та інші протиправні дії", "Сучасні інформаційні системи та інформаційна безпека".

У школі проводяться акції та заходи:

· Всесвітній день охорони праці;

· Тиждень з охорони праці та безпеки життєдіяльності;

· Тижні безпеки життєдіяльності у школі;

· Рейд «Увага! Діти на дорозі»;

· Лекції для учнів 9-10-х кл. „Особиста гігієна ”;

· Тренінги для учнів, спрямовані на розуміння шкоди, що завдається вживанням алкоголю, наркотиків та тютюну і його наслідками для здоров’я та благополуччя окремих осіб, сімей та громади в цілому.

· Зустріч з лікарем-гінекологом Милосердовою С.Г. для дівчат (7, 8, 9 10 класи) “Ти і твоє здоров’я”;

· Засідання шкільної ради профілактики правопорушень за участю лідерів учнівського самоврядування;

· Загальношкільна акція « Допоможи хворому другу», « Молодь за здоровий спосіб життя».

· Засідання Ради школи, на якій розглядалось питання „Зміцнення психічного і фізіологічного здоров’я учнів ”

Педагогічний колектив школи виховує у дітей навички культури безпечної поведінки, демонструючи на власному прикладі обережність у поводженні з вогнем, газом, водою, побутовою хімією, ліками. Ми пам’ятаємо, щоб неждана мить не стала сумним відтінком біди – потрібно давати дітям чіткі знання і вміння, як діяти в тій чи іншій ситуації.

Інформаційні матеріали, зібрані вчителем, дають можливість учням:

· оволодіти навичками здорового способу життя;

· запобіганню найпоширенішим соматичним та інфекційним захворюванням;

· уникнення травмувань, нещасних випадків;

· розкривають закономірності та механізми фізичної складової здоров’я;

· навчають ефективним принципам організації навчального процесу й відпочинку;

· навчають діям в аварійних та екстремальних ситуаціях.

У школі велика увага приділяється фізкультурно-спортивній роботі. Результативна діяльність спортивної секції сприяє розвитку в учнів інтелектуальних, фізичних сил, формуванню позитивних рис характеру (витривалості, відповідальності, мужності, взаємодопомоги, наполегливості); оздоровленню дітей.

Мета фізкультурно-спортивної роботи: зміцнення здоров’я; виховання позитивного ставлення до фізкультури, прагнення до фізичного вдосконалення; підвищення працездатності; розвиток і корекція фізичних та рухових можливостей учнів; розвиток вольових якостей, витривалості, відповідальності, наполегливості, взаємодопомоги.

Набуті спеціальні рухові, спортивні знання, вміння й навички, підвищення рівня фізичної підготовленості учнів, забезпечують психологічну готовність учнів для майбутнього життя, дозволяють їм підтримувати високий рівень працездатності й творчої активності, використовувати фізичну культуру в повсякденному житті.

Велика робота приділялась профілактичній роботі. Основними формами якої були:

- уроки основ здоров’я, ОБЖ (1-11 класи);

- діяльність волонтерського загону (учні 5-10 кл. класів);

- години спілкування, колективні й індивідуальні бесіди,

- конкурси, ігри, рольові ігри,

- психологічні тренінги, анкетування, тестування,

- зустрічі з медичними представниками, з представниками правоохоронних органів,

- перегляд документальних фільмів, фотоматеріалів,

- круглі столи,

- Дні здоров’я.

За два останні роки відмічається динаміка зменшення кількості хворих дітей та нещасних випадків на території школи.

Медичною сестрою, класоводами та класними керівниками були оформлені листки здоров’я класу, що містяться у класному журналі. Це дало можливість учителям-предметниками враховувати стан здоров’я учнів під час навчально-виховного процесу.

Проаналізувавши результати поглибленого медичного огляду учнів, стан їхнього здоров’я педагогічним колективом були визначені основні напрями роботи:

1. Створення оптимальних умов для поєднання фізичного та інтелектуального розвитку;

2. Розробка заходів із вироблення позитивної мотивації щодо здорового способу життя;

3. Розробка заходів із вироблення негативного ставлення до шкідливих звичок;

4. Організація спільної діяльності родини та школи для оздоровчо-виховної роботи;

5. Санітарно-гігієнічна просвіта учнів, їх батьків;

6. Корекція та профілактика захворювань: опорно-рухового апарату; зору; кишково-шлункового тракту; зниження імунітету.

Були вироблені наступні рекомендації:

1.Для боротьби з порушенням опорно-рухового апарату:

- проведення щодня ранкової зарядки;

- проведення на кожному уроці фізкультурних хвилинок

- рухливі ігри на перервах (учителі та чергові учні проводять на перервах різноманітні ігри та конкурси з учнями початкової школи);

- участь у спортивних змаганнях, конкурсах

- уроки фізичної культури;

- заняття у хореографічному та спортивному гуртках,

- регулярні зміни місць сидіння за партами;

2.Для корекції та профілактики захворювань органів зору:

- врахування стану органів зору під час навчально-виховного процесу;

- регулярні зміни місць сидіння за партами;

- оптимальний світловий режим;

- зарядки для очей на уроках інформатики.

3.Для корекції та запобігання захворювання органів кишково-шлункового тракту:

- забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням учнів 1-4-х класів та учнів пільгових категорій;

- забезпечення гарячим харчуванням учнів 5-11 класів, вихованців ГПД;

- просвітницька робота щодо раціонального, збалансованого харчування;

- забезпечення оптимальної калорійності їжі в шкільній їдальні;

4. Заходи щодо підвищення імунітету:

- вітамінізація їжі;

- зустрічі учнів та їх батьків з медичними працівниками; консультації спеціалістів;

- провітрювання та вологе прибирання класних кімнат;

- заняття та ігри на свіжому повітрі;

- випуск санбюлетнів;

З метою створення нормальних умов для навчання проводився профілактичний медогляд учнів. За результатами обстежень учнів проведено аналіз стану їх здоров’я. У школі навчається 3 дітей-інвалідів.

У 2014-2015 н.р. були створені необхідні умови для організації харчування. Організовано повноцінне, безпечне та якісне харчування дітей. Директором школи, медичною сестрою, заступником директора з навчально-виховної роботи здійснювався постійний контроль за якістю харчування дітей.

Здійснювався облік учнів, які отримували безкоштовне гаряче харчування, а також гаряче харчування за кошти батьків. Безкоштовним гарячим харчуванням були охоплені учні 1-4-х кл. та учні пільгового контингенту. За кошти батьків харчуються учні 5-11-х кл. Щоденне меню складалося на основі перспективного меню, погоджувалося директором школи. Проводилася роз’яснювальна робота серед батьків щодо організації харчування дітей різного віку та про правила отримання безкоштовного харчування та вимоги щодо оформлення документів.

Здоровий спосіб життя – це поведінка, яка сприяє збереженню, зміцненню та відновленню здоров’я людини. Учителі школи виховують відповідальність за своє здоров’я та життя.

Робота по виконанню Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 03.02.2015р. №89 «Про здійснення заходів щодо організації літніх мовних таборів» та від 07.04.2015 № 121 «Про організацію заходів з літнього оздоровлення та відпочинку дітей у 2015 році», наказу відділу освіти Новоукраїнської районної державної адміністрації від 12.05.2015 № 127 «Про підготовку до організованого відпочинку дітей влітку 2015 року», з метою забезпечення повноцінного відпочинку учнів школи у літній період 2015 року, створення належних умов для освітньої, культурно-виховної, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи, організації якісного медичного обслуговування і харчування та відповідно до Законів України «Про освіту», «Про охорону праці», Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01 серпня 2001 року № 563 (із змінами), з метою забезпечення охорони праці, безпеки життєдіяльності було організовано роботу табору відпочинку з денним перебуванням у літній період 2015 року відповідно до вимог, з 30 травня до 12 червня 2015 року.

Всього до роботи в таборі було залучено наступний склад: керівник табору – Кравчина Н.М., 9 вихователів (Парута Н.В., Врадій Л.І., Оберемська Н.В., Шапран Н.П., Колісник Л.В., Грінченко І.В., Іванов І.В., Свірщевська Л.І., Баран О.Й.), старший вихователь – Сидоренко Н.В., музичний керівник – Босяга К.М., інструктор з фізкультури – Мурмуєнко Л.І., шкільний бібліотекар – Фесько С.М., медична сестра - Кравченко В.І., 2 працівники кухні, технічний персонал.

Обов'язковою є залучення до табору дітей-сиріт, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, дітей девіантної поведінки. Для того, щоб відпочинок зробити повноцінним, була створена програма роботи табору.

Для реалізації вищезазначеної мети в школі була активізована робота по організації змістовного відпочинку дітей під час літніх канікул. Адміністрацією розроблений детальний план заходів з підготовки до літнього оздоровчого сезону і намічені заходи по його виконанню. План передбачав проведення для дітей спортивно-масових, еколого-натуралістичних, науково-технічних заходів, творчі конкурси, екскурсії, відвідування школярами комбінату хлібопродуктів, до підрозділу МНС, на концерт Кіровоградської філармонії до БК «Ювілейний» , до музичної школи, до центральної бібліотеки та краєзнавчого музею, багато уваги приділялось інноваційним методам проведення заходів. В межах району було організованого поїздки до лісу та на «Каскади».

Активізовано роботу педагогічного колективу школи з організації змістовного дозвілля дітей під час канікул, розроблені конкретні плани роботи з дітьми на літні канікули і забезпечено їх виконання.

На період літніх канікул взяті під особливий контроль учні, які проживають в сім'ях, що вимагають особливого педагогічного контролю, суміщений їх відпочинок із суспільно-корисною працею.

Вжито заходів, спрямованих на безпечне перебування дітей у пришкільному таборі, підвищена відповідальність працівників, вихователів за життя і здоров'я дітей, приділено особливу увагу профілактиці дитячого травматизму та запобіганню нещасним випадкам.

З працівниками пришкільного табору проведено інструктаж про відповідальність за збереження життя і здоров'я дітей під час відпочинку та оздоровлення. Відповідальність за збереження життя і здоров'я вихованців була покладена на вихователів табору.

Начальником пришкільного табору Кравчиною Н.М. інформовано Новоукраїнський відділ освіти про стан підготовки та проведення літнього оздоровчого періоду 2015 року.

Був зібраний пакет документів, з якого були складені папки «Нормативні документи», «Безпека життєдіяльності під час літнього відпочинку», «Методичні рекомендації та планування роботи».

Оздоровлено по факту - 60 дітей, з них:

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування (чол.)

6

10%

Діти із малозабезпечених сімей (чол.)

4

7%

Діти із багатодітних сімей (чол.)

32

53%

Діти із неповних сімей (чол.)

10

17%

Переможців предметних олімпіад, конкурсів

6

10%

Діти, схильні до правопорушень

2

3%

Особливу увагу при організації літнього відпочинку учнів було приділено оздоровленню дітей - пільгових категорій.

На період роботи дитячого оздоровчого табору робота шкільної їдальні була переведена на дворазовий режим харчування (сніданок,обід). Меню складено за рекомендаціями Новоукраїнської райСЕС. Були дотримані санітарно-гігієнічні, протиепідемічні вимоги, вимоги пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху, правила внутрішнього трудового розпорядку пришкільного закладу. Було забезпечено суворе дотримання правил охорони праці, безпеки життєдіяльності, проводилося цільове інструктування учнів перед виходом за межі шкільної території. Проведена вітамінізація дітей.

Форми виховної діяльності були націлені на зміцнення та збереження здоров’я учнів, їх інтелектуальний та творчий розвиток, шанобливе ставлення до загальнолюдських цінностей, патріотичне виховання підростаючого покоління.

Аналіз роботи по соціальному захисту учнів

У 2014- 2015 навчальному році у Новоукраїнській ЗШ I-III№1 ступенів навчалося 134 учнів. У школі навчаються учні, які позбавлені батьківського піклування. Це: Снєгур Б. (2)Петренко А.С. (6), Соболевський С.О. (8), Соболевський Д.О. (10), Логвінов В.О. (8), Логвінова І.О. (11). Вони знаходяться під соціальним супроводом. Постійно проводиться робота з опікунами, складаються акти обстеження умов проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

На внутрішньому обліку з профілактики правопорушень стоять 5 учнів – це Шевчук Максим (6), Малий Євген,

Класні керівники складають психолого-педагогічні характеристики на учнів, які схильні до правопорушень, знайомляться з умовами, в яких проживають діти, складають акти обстеження.

Постійно підтримується зв’язок з батьками, вони інформуються про успішність і поведінку дітей. Соціальний педагог та класні керівники постійно проводять з учнями девіантної поведінки індивідуальну роботу, роботу з профорієнтації. Ці учні залучаються до позаурочної виховної роботи, спортивних змагань. Проводяться різні виховні години з батьками учнів по попередженню шкідливих звичок, зустрічі з представниками правоохоронних органів, медичними працівниками.

У школі навчаються 40 дітей із малозабезпечених сімей, 3 дітей-інвалідів, 40 учнів з багатодітних сімей, 8 дітей батьки яких за кордоном та 44 дитини з неповних сімей. Учні цих категорій мають документи, які підтверджують їх статус, з ними проводиться робота, складаються акти обстеження. Ці учні беруть участь у заходах для дітей пільгових категорій.

Ведеться постійний контроль за відвідуванням учнями школи, який заслуховується на нарадах при директорові. В школі організовано ряд різних гуртків, до яких залучаються і учні, схильні до правопорушень. Класні керівники проводять виховні години, індивідуальні бесіди на тематику попередження правопорушень.

Усі учні пільгового контингенту відвідували гуртки на базі школи, з учнями молодших класів-групи продовженого дня, з кожним учнем проводив роботу соціальний педагог за індивідуальним планом.

У школі протягом навчального року було організоване гаряче харчування для учнів школи. Учні молодших класів харчувалися безкоштовно.

Адміністрацією та працівниками школи надавалася допомога всім дітям пільгових категорій: діти були звільнені від різноманітних оплат, безкоштовно відвідували культурно-масові заходи.

У 2014-2015 навчальному році було організовано індивідуальне навчання (за станом здоров’я) відповідно до нормативних вимог для 3 учні (Кулик Р.(3 кл.), Костенко В. (2), Лесів В. (5)

Цивільний захист (цивільна оборона)

На виконання вимог Закону України «Про цивільну оборону України», Постанов Кабінету Міністрів України з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, Положення про функціональну підсистему «Освіта і наука України», Єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, плану підготовки цивільної оборони на 2015 рік у навчальному закладі проводилася відповідна робота.

Основні завдання щодо підготовки цивільної оборони на 2015 рік школою в цілому виконанні.

У школі в квітні відбулася контрольна перевірка реалізації заходів державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, цивільного захисту (цивільної оборони), стану організації роботи з питань пожежної безпеки, готовності школи з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Під час перевірки була надана практична та організаційно-методична допомога начальнику цивільної оборони (цивільного захисту), начальнику штаба у виконанні покладених на них завдань у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природничого характеру.

Рекомендації даної перевірки взяті до виконання.

Проводилося навчання керівного, особового складу невоєнізованих формувань, працівників школи відповідно до Типової програми навчання працівників навчальних закладів.

Згідно з планом показового Дня цивільної оборони проведено теоретичні та практичні заняття з учнями 3-11 класів школи.

Умілі навички показали старшокласники з питань надання першої медичної допомоги. На відкритих уроках, в естафетах, вікторинах, випуску газет, листівок, практичних діях санітарних постів узяли участь 68 учнів.

Проведення евакуації показало здатність колективу швидко й організовано вивести дітей з приміщення школи.

З батьками були проведені різні форми роботи, як колективні (збори, конференції), так й індивідуальні (бесіди, анкетування) з пропаганди цивільної оборони.

Навчання учнів проходить за програмами «Основи здоров’я», «Захист Вітчизни».

У школі з урахуванням надходження нових документів поновлені куточки цивільної оборони, «Основи здоров’я».

На базі школи створено пункт безпечного розміщення евакуйованого контингенту учнів Новоукраїнської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1.

Навчально-матеріальна база школи на задовільному рівні, відповідає нормативним вимогам і дозволяє проводити роботу з питань захисту життя і здоров’я в надзвичайних ситуаціях на належному рівні.

Підсумки вивчення предмету «Захист Вітчизни» та військово-патріотичне виховання

Допризовна підготовка юнаків і військово-патріотичне виховання в школі організується та проводиться на підставі:

• Конституції України;

• Закону України «Про Збройні Сили України»;

• Закону України «Про загальний військовий обов’язок і військову службу»;

• Національної програми патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства;

• Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді Україні»;

• Положення про допризовну підготовку, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2000р. №1770;

• програми допризовної підготовки юнаків;

• рішень Колегії Міністерства освіти і науки України;

• наказів і рекомендацій військового комісаріату, відділу освіти.

У ході допризовної підготовки учні школи набувають військових знань і практичних навичок в обсязі, необхідному для успішного засвоєння програми бойової підготовки.

У 2014-2015 навчальному році у процесі виконання програми Захисту Вітчизни учні засвоїли основні вимоги військової присяги, статуту Збройних Сил. Одержали знання про озброєння і військову техніку, набули військових знань, умінь і практичних навичок в обсязі підготовки молодого солдата, вивчили основи цивільної оборони і набули навичок захисту від зброї масової поразки.

Програму з курсу Захисту Вітчизни було виконано.

На уроках, у позакласній,роботі учням постійно пояснювалася внутрішня й зовнішня політика України, зміцнення обороноздатності нашої країни.

Протягом навчального року з учнями школи проводилися тематичні бесіди, лекції, диспути, доповіді, теоретичні конференції та збори з питань знаменних дат і подій у житті України та її Збройних Сил, до дня Перемоги, Дня заснування Збройних Сил проводились уроки миру та мужності, зустрічі з ветеранами війни, армії, воїнами-випускними школи.

Для учнів 8-11 класів у школі працює військово-спортивний гурток.

Стало традицією школи проводити військово-спортивні ігри в травні кожного року. В червні місяці для учнів 10 класу відбулися військо-польові збори на базі урочища «Малі Байраки» с.Комишувате.

У майбутньому потрібно поповнити матеріальну базу курсу, придбати макети зброї, направити на курсову підготовку вчителя.

Курс нашої держави на створення професійної армії (перехід Збройних Сил України на контрактну основу їх комплектування) передбачає зменшення кількості юнаків, котрі будуть призвані до війська для проходження строкової військової служби в мирний час, і одночасно збільшення числа випускників навчальних закладів, яких після досягнення 25-річного віку без проходження військової служби братимуть на військовий облік військовозобов'язаних і призначатимуть для комплектування військових частин на воєнний час лише з допризовною підготовкою.

У зв'язку з цим значно зростає роль військової підготовки у стінах навчального закладу, який безпосередньо (і в більшості випадків - раз у житті) дає юнакові знання і вміння, пов'язані з його майбутньою військовою діяльністю.

Набуті в школі військові звання та навички визначатимуть рівень спроможності виконання конституційного обов'язку громадянином України щодо захисту Вітчизни. На сьогодні школа є єдиним центром з підготовки всіх без винятку юнаків (незалежно від того, будуть вони призвані на строкову військову службу чи ні в мирний час) до захисту Вітчизни. В цій ситуації надзвичайно зростає роль предмета «Захист Вітчизни» як складової частини військово-патріотичного виховання, спрямованої на підготовку юнаків у теоретичному, практичному, фізичному і психологічному плані до майбутньої військової діяльності.

З огляду на ці обставини в школі планується військово-патріотичне виховання молоді як складова розділу річного плану виховної роботи.

Військово-патріотичне виховання здійснюється у формі лекцій, бесід, розповідей, екскурсій до музеїв військових частин, зустрічей із ветеранами війни, праці та військової служби, походів місцями бойової слави, пошукової роботи, участі у роботі гуртка військово-патріотичного спрямування.

Військово-патріотичне виховання здійснюється насамперед у процесі навчання, де в учнів закладається фундамент глибоких знань, формуються світогляд, національна самосвідомість.

Уже в молодших класах учні усвідомлюють такі поняття, як «Батьківщина», «подвиг», «патріот», вчаться шанувати землю батьків, вивчають свій родовід.

Під час занять із допризовної підготовки (Захист Вітчизни) учні знайомляться із специфікою військової праці, готуються до виконання обов'язків солдата, дізнаються про особливості служби в Збройних Силах України, виховують в собі якості, необхідні майбутньому воїнові. Програма допризовної підготовки (Захист Вітчизни) дозволяє підчас вивчення кожної теми використовувати матеріали із життя воїнів у мирний час і пропагувати на уроках приклади героїчного минулого українського народу, його Збройних Сил. На заняттях з вогневої підготовки надається можливість показати переваги нашої стрілецької зброї. Вивчення військової присяги дозволяє розкрити важливі вимоги до морально-бойових якостей воїнів, формує почуття національної гордості за Збройні сили України, за Батьківщину.

Однією з основних форм військово-патріотичного виховання є військово-шефська робота, яка полягає у встановленні та підтриманні зв'язків з працівниками військових частин та навчальних закладів, з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, трудовими колективами, цивільними навчальними закладами, громадськими організаціями з метою проведення спільних заходів з військово-патріотичного виховання молоді, виховання у неї громадянських почуттів та якостей.

Формами військово-шефської роботи в школі є:

• організація тематичних вечорів, зустрічей з воїнами-афганцями, сім'ями військовослужбовців, посильна допомога ветеранам та вдовам;

• залучення молоді до участі в упорядкуванні меморіальних комплексів, пам'ятників, братських могил, інших поховань захисників Вітчизни;

• надання допомоги місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування у проведенні урочистостей, присвячених пам’ятним датам;

• організація змагань з військово-прикладних видів спорту, проведення змагань з кульової стрільби тощо.

Аналіз роботи бібліотеки

Користуючись загальними нормативно-правовими документами, такими як:

- Конституція України;

- Закон України про бібліотеку і бібліотечну справу;

- Закон «Про мови в Україні»;

- Закон «Про загальну середню освіту»;

- Положення про шкільну бібліотеку,

бібліотека працювала в тісному контакті з педагогічним колективом школи.

Робота бібліотеки була направлена на задоволення читацьких потреб, удосконалення учбово-виховного процесу в школі, вихованню культури читання і бібліотечно-бібліографічної грамотності.

Аналіз роботи бібліотеки дозволяє зробити висновок, що проводиться робота по залученню учнів до читання: всі учні школи відвідують бібліотеку. Видача книг складає 2120 екземплярів.

З метою сприяння у роботі по вихованню в учнів бережливого ставлення до підручників один раз на семестр проводилися рейд-перевірки. Результати рейдів заносилася на «Екран збереження підручників».

З класними керівниками в кожному класі був створений пост бережливих та оформлений куточок «Підручникам довге життя». У бібліотеці був створений актив, до якого ввійшли діти та батьки. Вони брали участь у проведені заходів.

Серед масових форм з виховання дбайливого ставлення до книги є такі форми, як конкурс ерудитів «Книжковий дивосвіт», турнір книголюбів «Книги читати – усе знати», конкурс ерудитів «Юні читайлики», інтелектуальна гра «Книги – ключ до знань», гра-конкурс «Літературна мандрівка».

Була проведена робота по пропаганді бібліотеки. З цією метою була проведена екскурсія в бібліотеку учнів 1 класів, бесіди про бібліотеку, про правила користування, про бережливе ставлення до книги. Для учнів в бібліотеці проводилися бібліотечні уроки: «Подорож в історію» в початкових класах, «Історія створення книги», «Структура книжки», «Шлях сучасної книжки», «Газети, журнали. Історія виникнення», «Про книгу і бібліотеку», «Книга-міст у світ знань» та інші.

З метою виховання любові до рідного краю, почуття патріотизму, поваги до земляків бібліотекарем і учнями 8 класу проводився краєзнавчо-історичний виховний захід «Серцю краю дорогий» для учнів початкових класів. У бібліотеці є книжкові виставки «Моя Кіровоградщина, мій край, моя земля», «Література рідного краю».

Для залучення учнів до читання, використовуються різні методи пропаганди літератури. Це урок-мандрівка «Країна казкова – країна книжкова», інтелектуальна гра «Таємниці шкільного ранця», літературна гра «Мандри сторінками улюблених казок», інтелектуально-розважальна гра «Ваше слово, ерудити!», інтелектуальна гра «Казковий калейдоскоп», конкурс ерудитів «Чи знаєте ви, що?...», казковий брейн - ринг «Казковий єралаш».

Враховуючи вікову особливість читачів-учнів молодших класів, проводилися заходи у формі гри: гра-подорож «У країні Чомучляндії», гра-вікторина «Сторінками улюблених казок, інтелектуальне змагання «Загадкова скарбничка», гра-подорож «Зоряна мандрівка», гра-подорож «Мандри казковими шляхами Г.Х. Андерсена», літературна гра «Мандри сторінками улюблених казок», а також проводився шкільний конкурс «Найкращий знавець казок» 2-4 кл.

З метою виховання високоморальної особистості яка обов’язково знайде своє місце в житті. Проводилися такі заходи: гра-подорож «Подорож до Країни ввічливості і доброти», існують постійно діючі виставки «Не нашкодь собі», «Куди піти вчитись».

З метою виховання почуття відповідальності за збереження природи в учнів. Бібліотекарем була проведено такі заходи: турнір ерудитів «Збережемо природу», екологічне свято-подорож «Знайте, любіть і бережіть природу» поч. кл.

Шкільна бібліотека свою роботу спрямовує на поглиблення знань читачів-школярів з історії культури, культурного розвитку українського народу, нації, людства. У бібліотеці є тематичні полички «З духовної скарбниці народу», «Народне мистецтво – наше вічне джерело», а також проводяться інтелектуальні ігри «Ми – українці», «Народ скаже, як зав’яже».

Велику увагу в масовій роботі приділялося наочній популяризації книги і читання. З метою розкриття бібліотечного фонду, розвитку читацьких інтересів, самоосвіти учнів, у бібліотеці оформленні книжкові виставки: «Мій рідний край Україною зветься», «Правові знання – школярам та батькам», «Подорожуємо в країну казок», «Козацькому роду нема переводу», «Книга. Сім’я. Дитина».

Для вироблення навиків самостійної роботи з книгою в бібліотеці оформлені пам’ятки:

«Як працювати з художньою книгою»;

«Як читати газету»;

«Як написати реферат»;

«Як працювати з підручником».

Протягом року бібліотека інформаційно забезпечувала всі аспекти навчально-виховного процесу освітнього закладу, сприяла вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої свого громадянського обов’язку, відкритої до інтелектуального, фізичного, творчого розвитку. Прагнула виховати в учнів інформаційну культуру, допомогти в підвищенні фахової майстерності – педагогам, популяризувала педагогічну літературу, надавала інформацію про неї батьківській громадськості.

Фінансово-господарська діяльність

У 2014-2015 навчальному році бюджетні кошти на ремонт приміщень та поповнення матеріально-технічної бази школи виділено 2575 гривнів.

Протягом року вжиті цілеспрямовані заходи щодо економії бюджетних коштів. З метою економії витрат по заробітній платні не всі штатні одиниці вакансій розроблювались. За бажанням працівників їм надавалися відпустки за свій рахунок.

З метою покращення умов функціонування закладу протягом 2014-2015 навчального року проводилася цілеспрямована робота щодо залучення позабюджетних коштів.

Навчальний заклад приймає благодійну допомогу батьків учнів школи у вигляді матеріальних цінностей, будівельних матеріалів, а також виконання батьками ремонтних робіт:

• забезпечено нормальні умови функціонування всіх систем життєзабезпечення НВП та роботи школи;

• бюджет використовувався в межах запланованих асигнувань на школу;

• відремонтовано 11 класних кімнат, спортзал, бібліотека, кухня, комп’ютерний клас, кабінет директора;

• виконано поточний ремонт школи, фасаду школи;

• виконано ремонт порогу школи.

В 2014-2015 навчальному році було зроблено поточний ремонт опалювальної системи та котельні:

1.Рестоврація магістралі - 100 м.;

2.Заміна колісників в котлі;

3.Заміна трубі в коридорі школі – 3 м.

Протягом 2014-2015 навчального року у школі відсутня заборгованість по виплаті заробітної платі. Здійснена своєчасно виплата відпускних, матеріальна допомога на оздоровлення.

Для успішного початку навчального року необхідно забезпечити аптечкою медичний кабінет, засклити вікна.

Проблеми, які потрібно терміново вирішувати:

• необхідні наочні, демонстраційні, ілюстративні посібники для виконання вимог нових програм з усіх предметів;

• потребують оновлення меблів в кожному класі.

Охоплення учнів харчуванням

Усіма видами харчування з різних джерел фінансування охоплено 134 учнів. Гарячим харчуванням за рахунок бюджетних коштів забезпечені всі учні 1 – 4-х класів (51 учень) та всі учні пільгового контингенту, які цього потребували (сиріт – 1, дітей з малозабезпечених сімей -2). Учні ГПД для 1 – 4-х класів отримували дворазове харчування.

У 5 – 11-х класах безкоштовно харчуються 5 дітей-сиріт і 5 учнів з малозабезпечених сімей.

У минулому навчальному році вжито невідкладних заходів щодо створення умов для організації харчування дітей. Організовано повноцінне, безпечне та якісне харчування дітей (замовлення та прийняття до закладу безпечних і якісних продуктів харчування та продовольчої сировини в необхідній кількості, додержання умов і термінів їх зберігання, технології виготовлення страв, правил особистої гігієни працівників харчоблоку, виконання норм харчування тощо). Заборонено замовляти, приймати та використовувати м'ясо та яйця водоплавної птиці, м'ясо, яке не пройшло ветеринарний контроль, м’ясні обрізки, субпродукти, а також свинину жирну, річкову та копчену рибу, гриби, соуси, перець, майонез, вироби у фритюрі, у тому числі чіпси, вироби швидкого приготування, газовані напої, квас, натуральну каву, кремові вироби, вершково-рослинні масла з додаванням будь-якої іншої сировини. Було заборонено використовувати продукти, що містять синтетичні барвники, ароматизатори, підсилювачі смаку, консерванти. Розроблено та затверджено режим та графік харчування дітей у шкільній їдальні.

Проводився облік учнів, які отримували безкоштовне гаряче харчування, а також гаряче харчування за кошти батьків.

Гарячим харчування було охоплено 51 учнів 1-4 класів, що становило 100%.

Учнів школи забезпечено питною водою гарантованої якості. На кухні встановлено фільтри, на які є сертифікати якості. У класах використовується альтернативна вода.

Безкоштовне харчування учнів здійснювалося тільки в робочі дні. У разі відсутності учнів під час навчання компенсація не проводилася.

Постійно здійснювався бракераж сирої та готової продукції, результати заносилися до журналу бракеражу силами завідувача виробництвом та медичної сестри.

Постійно опрацьовувалась та надавалась інформація щодо кількості дітей, які одержують харчування. Регулярно здійснювалося складання щоденного меню силами завідувача виробництвом, медичних представників на підставі примірного двотижневого меню-розкладки та затверджувалося директором школи. Проводилася роз’яснювальна робота серед батьків щодо організації харчування в сім’ї дітей різного віку.

Було складено та затверджено списки дітей, які потребують дієтичного харчування із залученням медичних працівників. Проінформовано всіх батьків про правила одержання безкоштовного харчування та вимоги до оформлення документів.

Створено з представниками ради школи групу контролю за якістю харчування дітей.

Кiлькiсть переглядiв: 343

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.